Đèn Đọc Sách Energizer Booklite

350.000 

  • Đèn LED bền lâu
  • Ánh sáng trắng không gây hại cho mắt
  • Kẹp vào sách hoặc tablet tiện dụng
  • Pin sử dụng hơn 10 giờ