Pin 3G2A9-BAT08,Pin Nuôi Nguồn Omron

Pin 3G2A9-BAT08 được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến .Được sử dụng cho các thiết bị máy công nghiệp ,bản mạch máy tính để nuôi nhớ nguồn dữ liệu.

tỷ lệ tự xả ca các tế bào thấp ,cho thời gian sử dụng tối thiểu là 10 năm.

Pin nuôi nguồn 3,6v có điện áp ổn định và phạm vi nhiệt độ rộng  (-60 ° đến+ 85 ° C).

Năng lượng và độ tin cậy cao dành cho các ứng dụng bộ nhớ sao lưu.