Pin máy trợ thở 24v-D5000mAh / Nhận bấm ghép pin thành bộ theo yêu cầu

* CHUYÊN THAY MỚI CÁC LOẠI PIN THIẾT BỊ 
   Y KHOA-Y TẾ THEO YÊU CẦU ,v.v….
* NHẬN HÀN BẤM GHÉP PIN HIẾM THEO YÊU CẦU RIÊNG
* PIN CHO THIẾT BỊ Y KHOA VỚI CÁC DÒNG PIN :
          – LITHIUM 
          – LITHIUM LI-ION 
          – NIMH 
          – LI-POLYMER