Pin Panasonic CR2477

Pin Panasonic CR2477 với phích cắm chân hàn Pin nút 3V phù hợp với bo mạch chủ nồi cơm điện tử PLC