Ắc quy xe đạp điện, xe máy điện Chilwee 12V 135Ah

Điện áp danh định (V) 12V
OpenCircuitVoltage (V / Block) 13.1V-13.45V
NumberofCells (PerBlock) 6Cells
Công suất đã đánh giá (Ah, 25 ℃) 2hrate (to1.75V / Cell) 88Ah
3hrate (to1.75V / Cell) 100Ah
5hrate (to1.80V / Cell) 110Ah
10hrate (to1.80V /Cell) 125Ah
20hrate (to1,85V / Cell) 135Ah
NominalWeight (Kgs) Xấp xỉ 36kg
Kích thước (LXWXH, TotalHeight.mm) (332mm ± 3) X (176mm ± 3) X (215mm ± 3), (218mm ± 3)
ContainerMaterial Nâng cao ABS
ChargeVoltage Phao (V / Khối) 13.80V
Chu kỳ (V / Khối) 14.60V-14.80V
MaximumDischargeCurrent (A) 500A(5s)
MaximumChargeCurrent (A) 15A
Nhiệt độ làm việc (℃) Hoạt động (tối đa): -20 ℃ đến50 ℃
Hoạt động (khuyến nghị): 20 ℃ đến 30 ℃
Nhiệt độ lưu trữ (℃) -20 ℃ đến50 ℃

Thông số kỹ thuật ắc quy Chilwee 6-EVF-100A (12V – 135Ah)