Pin ER3V 3.6V 1/2AA Có Rắc Cắm

Pin ER3V 3.6V 1/2AA là loại pin được dùng khá phổ biến trong các bản mạch để nuôi nhớ dữ liệu và máy tính công nghiệp.

giá :Liên hệ