Pin Plc Siemens 305-BATT,Pin Lithium 1700mAh

Pin Plc Siemens 305-BATT Là loại pin nuôi nguồn 3v có chức năng tuyệt vời ,có thể sao lưu bộ nhớ dữ liệu.Được sử dụng cho các bản mạch điện tử và thiết bị công nghiệp.

Thời gian sử dụng của pin lên tới 10 năm,pin có tỉ lệ xả năng lượng thấp.

Điện áp ổn định và phạm vi nhiệt độ rộng (-60° C đến + 85 ° C)

Với dung lượng điện 3v,là sự lựa chọn tuyệt vời cho các ứng dụng bộ nhớ sao lưu.