Pin Lithium Panasonic BR-Ccf2th ,Pin Công Nghiệp

Pin panasonic BR-Ccf2th là loại pin nuôi nguồn panasonic Được dùng cho các thiết bị điều khiển logic lập trình và máy tính công nghiệp.

Sản phẩm có tính năng vượt trội ,được người sử dụng tin dùng.