Pin Máy ảnh NP-F970

Pin máy ảnh NP-F970
• Loại pin: Pin lithium
• Hãng: pin máy ảnh
• Model: NP-F970
• Điện thế: 7.4 V
• Kích thước:280g
• Hình thức đóng gói: Gói 1 viên
• Xuất xứ: chính hãng

sử dụng các thiết bị máy ảnh NP-F330, NPF330, NP-F530, NPF530, NP-F550, NPF550, NP-F570, NPF570, NP-F730, NPF730, NP-F730H, NPF730H, NP-F750, NPF750, NP-F770, NPF770, NP-F930, NPF930, NP-F930/B, NPF930/B, NP-F950, NPF950, NP-F950/B, NPF950/B, NP-F960, NPF960, NP-F970, NPF970, NP-F970/B, NPF970/B 适用机型: CCD-RV100, CCD-RV200, CCD-TRT97, CVX-V18NS(Nightshot Camers), CVX-V18NSP(Nightshot Camers), DCR-TRU47E, DCR-TV900, DCR-TV900E, EVO-250 (Video Recorder), FDR-AX1E, HVL-20DW2(Video Light), HVL-20DW (Video Light), HVL-LBPA, HVL-ML20 (Marine Light), MPK-DVF4, PBD-D50(DVD Player), PBD-V30(DVD Player),

Danh mục: Từ khóa: