Pin Sanyo CR17450SE-R lithium 3V – 2500mAh (zắc nâu)nuôi nguồn PLC/CNC chính hãng Sanyo Nhật/ hàng có sẳn