Pin sạc thiết bị hàng hải NiMh 3.6v 7/5A 3700mAh Pin sạc 3.6v 7/5A 3700mAh; | BH 6tháng

– Loại SP : Pin sạc khối NIMH, NICD
– Mã SP : 7/5A-17670-3700mAh-3.6V
– Volts : 3.6V
– Dung lượng : 3700mAh
– Size :    7/5A17670 , AF17670
– Kích thước : 17mmx67mm
– HSX: Grepow Đức
– Bảo hành sử dụng : 06 tháng